TRDP moduly

TRDP moduly Základem komunikačních jednotek TRDP (Train Real-time Data Protocol) je komunikační modul řady RMTRDPxx.

Vstupně / výstupní jednotky TRDP

Vstupně/výstupní jednotky s TRDP Jednotky vzdálených vstupů/výstupů reprezentuje produktová řada RRT2-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení protokolem TRDP. Jednotky vyhovují [...]

Multifunkční modulární počítače

Multifunkční modulární počítače Multifunkční modulární počítače jsou založené na vanovém konceptu RAVA-X a jsou určeny pro použití v oblastech, kde je potřebný velký výpočetní výkon, vysoké komunikační rychlosti a velké kapacity pro ukládání dat. Systém [...]

Napájecí zdroje

Napájecí zdroje Napájecí zdroje RV-PWxxx jsou určeny pro napájení modulárního (vanového) řídicího systému RAVA, který je určen pro realizaci nadřazeného vlakového řízení v kolejových vozidlech. Napájecí zdroj je určen pro napájení všech druhů karet ve [...]

CPU jednotky

CPU jednotky Modulární (vanový) řídicí systém RAVA je určený pro realizaci nadřazeného řízení v kolejových vozidlech. CPU jednotky zajišťují páteřní komunikaci jednotlivých van po různých komunikačních linkách (Ethernet, MVB, CAN, WTB, TRDP), přičemž [...]

Vstupně / výstupní jednotky

Vstupně / výstupní jednotky – karty Modulární (vanový) řídicí systém RAVA je určený pro realizaci nadřazeného řízení v kolejových vozidlech. K dispozici je celá řada karet s digitálními, nebo analogovými vstupy/výstupy. Komunikaci do vlakových [...]

TCMS – Nadřazené řízení modulární

TCMS – Nadřazené vlakové řízení – modulární AMiT výkonný modulární (vanový) řídicí systém RAVA, osazovaný do van, zabezpečuje řízení všech technologií kolejových vozidel a správy komunikačních sítí kolejových vozidel. Kromě procesorových (CPU) [...]

MVB moduly

MVB moduly Základem komunikačních jednotek MVB (Multifunction Vehicle Bus) je komunikační modul řady RM-MVB20/xx. Rozhraní pro připojení do hostitelského systému se v závislosti na konfiguraci chová jako virtuální nebo fyzická sériová linka. Fakticky se [...]

WiFi přístupový bod (AP)

WiFi přístupový bod (AP) Odolný WiFi přístupový bod (WAPxxx produktová řada) je vhodný jak k zajištění internetového přístupu cestujícím, tak k zabezpečenému přístupu pro obslužný personál železničních a kolejových vozidel. Dvě ethernetová rozhraní [...]

WiFi LTE router

WiFi LTE router LTE router (produktová řada WRTxxx) je spolehlivé a účinné palubní komunikační zařízení, které pomocí několika integrovaných LTE modemů poskytuje připojení vozidlové sítě k internetu. WRT nabízí s využitím technologie GPS funkci [...]