Další úspěšné tažení AMiT technologií v Turecku

Česká společnost AMiT dále pokračuje v získávání důvěry na blízkovýchodních trzích a dodává do dvou projektů nových tramvají, vyráběných a dodávaných tureckou firmou Durmazlar (v Burse), svůj komplexní palubní informační systém pro cestující (ISC). [...]

Další komponenty audio systému

Další komponenty audio systému MP3 audio přehrávač Jednotka MP3 audio přehrávače RRAM-MPP/A1 s rozhraním Ethernet je konstruovaná pro použití v kolejových vozidlech. Jednotka řízení hlasitosti Jednotky řady RRAS-SVC slouží k ovládání hlasitosti [...]

Širokopásmové reproduktory

Širokopásmové reproduktory Dostatečnou reprodukci zvuku v kabině řidiče nebo strojvedoucího, v prostoru pro cestující nebo před vozidlem zajišťují vhodně rozmístěné reproduktory. K dispozici jsou reproduktory v robustním provedení se zvýšenou odolností [...]

Mikrofonní jednotky

Mikrofonní jednotky Mikrofonní jednotky slouží ke snímání zvuku ve vozidle a jeho převod na IP audio. Pro hlášení strojvedoucího jsou určeny mikrofony v provedení na husím krku. Součástí tohoto mikrofonu jsou tlačítka pro volbu funkčního režimu. Pro [...]

IP audio digitizér

IP audio digitizér IP digitizér je nezbytnou součástí hovorové soupravy strojvedoucího. Slouží k převodu audio signálu na digitální signál a zpět. Používá se pro přenos zvuku po síti ethernet. Součástí digitizéru jsou vstupní obvody pro připojení [...]

IP interkomy

IP interkomy AMiT palubní interkomy na IP komunikační bázi zajišťují komunikaci mezi cestujícími, řidičem a posádkou kolejových vozidel, v případě nouzových situací pak umožnují cestujícím tísňová volání. IP interkomy se snadno instalují do IP sítí, [...]

UIC audio gateway (ústředna)

UIC audio gateway AMiT audio ústředny (komunikační brána) zprostředkovávají systém pro: veřejná hlášení ve vozech telefonní linku  pro navázání spojení a komunikaci se strojvedoucím rádiovou telefonní linku pro navázání spojení a komunikaci s centrálou [...]

IP mikrotelefony

IP mikrotelefony IP mikrotelefony jsou navrženy pro komunikaci po síti ethernet. Svoji konstrukcí jsou určeny pro umístění v kabině řidiče / strojvedoucího nebo v oddíle pro vozidlový personál. Umožňují komunikaci mezi strojvedoucím a vozovým personálem [...]

IP audio zesilovač

IP audio zesilovač IP audio zesilovač je nedílná součást audiosystému vozidla. Zesilovač zajišťuje převod IP zvuku na audiosignál a jeho požadovanou úroveň zesílení. Je určen pro reproduktory umístěné v prostoru pro cestující.  

IP audio systém

IP audio systém AMiT digitální audio systém pro železniční a kolejová vozidla ACASYS AS zajišťuje všechny základní požadavky vozidlové audio komunikace: automatická akustická hlášení cestujícím z centrálního informačního systému komunikace řidiče směrem [...]